transforma-teletrabajo-reunion

Meditació guiada per liderar una reunió eficaç [CAT]

La transformació digital comporta noves formes de treballar, entre elles, el teletreball. Podem tenir múltiples videotrucades al dia de diferent duració i moltes vegades acaben sent improductives. Aquesta visualització guiada t’ajudarà a treballar la presència i la comunicació perquè puguis dur a terme una reunió amb èxit, tant de manera presencial com a distància. _ …

Leer más
transforma-teletrabajo-reunion

Meditación guiada para liderar una reunión eficaz [ESP]

La transformación digital conlleva nuevas formas de trabajar, entre ellas, el teletrabajo. Podemos tener multiples videollamadas al día de diferente duración y muchas veces acaban siendo improductivas. Esta visualización guiada te ayudará a trabajar la presencia y la comunicación para que puedas llevar a cabo una reunión con éxito, tanto de manera presencial como a …

Leer más
transforma-dormir

Meditació guiada per anar a dormir [CAT] 😴

A vegades ens costa relaxar-nos després de viure un dia intens. Per sort, tenim diferents maneres de solucionar-ho. Aquesta meditació està dissenyada perquè l’escoltis quan vas a dormir. Afavoreix el descans i facilita un son profund i reparador. _ També disponible en castellà. Imatge: Stefano Ferrario, Pixabay. Música: Purple Planet.

Leer más
transforma-dormir

Meditación guiada para ir a dormir [ESP] 😴

A veces nos cuesta relajarnos después de vivir un día intenso. Por suerte, tenemos diferentes maneras de solucionarlo. Esta meditación está diseñada para que la escuches cuando vas a dormir. Favorece el descanso y facilita un sueño profundo y reparador. _ También disponible en catalán. Imagen: Stefano Ferrario, Pixabay. Música: Purple Planet.

Leer más
transforma-menstruacion

Meditación guiada para el dolor menstrual [ESP] 🚺

Esta meditación guiada está pensada para favorecer la relajación y ayudar a las mujeres a reducir cualquier tensión provocada por el dolor menstrual. Favorece su alivio e invita a vivir la experiencia del dolor con ecuanimidad. _ También disponible en catalán. Imagen: Hanna Postova, Unsplash. Música: Aaron Kenny, YouTube.

Leer más
transforma-menstruacion

Meditació guiada pel dolor menstrual [CAT] 🚺

Aquesta meditació guiada està pensada per afavorir la relaxació i ajudar les dones a reduir qualsevol tensió provocada pel dolor menstrual. Afavoreix el seu alleujament i convida a viure l’experiència de el dolor amb equanimitat. _ També disponible en castellà. Imatge: Hanna Postova, Unsplash. Música: Aaron Kenny, YouTube.

Leer más